Spojené voľby 2022

Spojené voľby 2022

Cestovné poriadky

Mobilná aplikácia

logo mobilná aplikáciagoogleapple

e Služby

eSlužby

Odstávky a rozkopávky

odstávky a rozpopávky

Prevencia, príprava a ochrana obyvateľstva pred ohrozením

Obsah

Komisia pre životné prostredie 

Pri MsZ v Piešťanoch

_______________________________________________________________________

 

POZVÁNKA

 

Pozývam Vás na 2. riadne  zasadnutie komisie pre životné prostredie, ktoré sa uskutoční

 

- dňa  10.03.2016

- o 17:00 hod

- v malej zasadačke na I. poschodí Mestského úradu Piešťany, č.dv.37

- s predpokladaným programom:

 

  1. Návrh Dodatku č.1 k Štatútu komisií Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany
  2. Informácia o stave separovania odpadu na cintorínoch v meste Piešťany
  3. Protipovodňová ochrana mesta Piešťany
  4. Rôzne- Správa o zabezpečení starostlivosti o dreviny v mestskom parku (na základe uznesenia KŽP č. 86/2015)

 

V Piešťanoch dňa  07.03.2016