Referendum 2023

Spojené voľby 2022

Cestovné poriadky

Mobilná aplikácia

logo mobilná aplikáciagoogleapple

e Služby

eSlužby

Odstávky a rozkopávky

odstávky a rozpopávky

Prevencia, príprava a ochrana obyvateľstva pred ohrozením

Obsah

POZVÁNKA

 

Pozývam Vás na pokračovanie  4. riadneho  zasadnutia komisie pre životné prostredie, ktoré sa uskutoční

-dňa  09.06.2016

-o 17:00 hod

-v malej zasadačke na Iposchodí Mestského úradu Piešťany, č.dv.37

-s predpokladaným programom:

 

Bod        Popis

  1. Návrh dodatku č. 10 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 3090605 uzatvorenej medzi Mestom Piešťany a ŠHK 37 Piešťany s.r.o. (zimný štadión) 
  2. Vyhodnotenie plnenia Programového rozpočtu mesta Piešťany za rok 2015 – záverečný účet
  3. Rôzne

 

 

V Piešťanoch dňa  07.06.2016