Spojené voľby 2022

Spojené voľby 2022

Cestovné poriadky

Mobilná aplikácia

logo mobilná aplikáciagoogleapple

e Služby

eSlužby

Odstávky a rozkopávky

odstávky a rozpopávky

Prevencia, príprava a ochrana obyvateľstva pred ohrozením

Obsah

POZVÁNKA

Pozývame Vás na VII. riadne zasadnutie Komisie pre životné prostredie, ktoré sa uskutoční

 

- dňa  08.09.2015

o 17:00 hod.

- v malej zasadačke na I. poschodí Mestského úradu Piešťany, č. dv.37,

- s predpokladaným programom:

 

Bod Popis

  1. Materiál ,,Vyhodnotenie pripomienok k návrhu Zmien a doplnkov územného plánu  mesta Piešťany č. 10/2011 –  v  súvislosti s jeho aktualizáciou po preskúmaní, Priloha APríloha BPríloha č. 1Príloha č. 3Urbanistický priestorŠiršie vzťahyKompozíciaFunkcia 10 000Doprava 10000CyklistiUSES katasterPPFVPSZD - textová časťZáväzná časť.
  2. Rôzne

- Vyhodnotenie plnenia uznesení prijatých na zasadnutí Komisie pre životné prostredie k 1.polroku 2015

- Správa o riešení problematiky výskytu havranov na sídlisku A. Hlinku

- Problematika stanovania a rybolovu v lokalite Vážsky ostrov

- Návrhy komisie pre životné prostredie do rozpočtu mesta Piešťany na rok 2016

- Problematika systému separovaného zberu odpadov v centre mesta Piešťany

 

 

V Piešťanoch dňa 03.09.2015