Spojené voľby 2022

Spojené voľby 2022

Cestovné poriadky

Mobilná aplikácia

logo mobilná aplikáciagoogleapple

e Služby

eSlužby

Odstávky a rozkopávky

odstávky a rozpopávky

Prevencia, príprava a ochrana obyvateľstva pred ohrozením

Obsah

Komisia pre životné prostredie 

pri MsZ v Piešťanoch

______________________________________________________________________

POZVÁNKA

Pozývam Vás na VI. riadne zasadnutie komisie pre životné prostredie, ktoré sa uskutoční

-dňa  3.6.2015

-o 17:00 h.

-v malej zasadačke na I. poschodí Mestského úradu Piešťany, č.dv.37

-s predpokladaným programom:

 

  1. Materiál ,,Vyhodnotenie pripomienok k návrhu zmien a doplnkov ÚPN mesta Piešťany 10/2011 – v súvislosti s jeho aktualizáciou po preskúmaní
  2. Rôzne

 

V Piešťanoch dňa 29.5.2015