Referendum 2023

Spojené voľby 2022

Cestovné poriadky

Mobilná aplikácia

logo mobilná aplikáciagoogleapple

e Služby

eSlužby

Odstávky a rozkopávky

odstávky a rozpopávky

Prevencia, príprava a ochrana obyvateľstva pred ohrozením

Obsah

POZVÁNKA

 

Pozývam Vás na riadne zasadnutie komisie pre životné prostredie, ktoré sa uskutoční

-dňa  02.12.2015

-o 17:00 h.

-v malej zasadačke na I. poschodí Mestského úradu Piešťany, č.dv.37

-s predpokladaným programom:

 

Bod      Popis

  1. Materiál ,, Návrh všeobecne záväzného nariadenia Mesta Piešťany, ktorým sa mení VZN č.11/2014 o miestnom poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady“

(informácia p. Ľubica Ondreičková)

  1. Rôzne

- Informácia o vybavovaní agendy – prenesený výkon štátnej správy v oblasti ochrany prírody a krajiny (informácia Mgr. Miroslava Martinkovičová)

- Vyhodnotenie účasti členov na zasadnutiach komisie pre životné prostredie

 

V Piešťanoch dňa 27.11.2015