Spojené voľby 2022

Spojené voľby 2022

Cestovné poriadky

Mobilná aplikácia

logo mobilná aplikáciagoogleapple

e Služby

eSlužby

Odstávky a rozkopávky

odstávky a rozpopávky

Prevencia, príprava a ochrana obyvateľstva pred ohrozením

Obsah

POZVÁNKA

 

Pozývam Vás na 4. riadne  zasadnutie komisie pre životné prostredie, ktoré sa uskutoční

 

  • dňa  02.06.2016 
  • 17:00 hod 
  • v malej zasadačke na I. poschodí Mestského úradu Piešťany, č.dv.37 
  • s predpokladaným programom:

 

1. Návrh na určenie spôsobu nakladania s nehnuteľným majetkom mesta Piešťany – amfiteáter, lokalita Mestský park

2. Rôzne

 

V Piešťanoch dňa  31.05.2016