Referendum 2023

Spojené voľby 2022

Cestovné poriadky

Mobilná aplikácia

logo mobilná aplikáciagoogleapple

e Služby

eSlužby

Odstávky a rozkopávky

odstávky a rozpopávky

Prevencia, príprava a ochrana obyvateľstva pred ohrozením

Obsah

Pozvánka
Pozývame Vás na zasadnutie Komisie pre zdravotníctvo, sociálne veci a bývanie MsZ, ktoré
sa bude konať dňa 30.3.2015 o 16,30 h na RSV – klientske centrum II., prízemie

Program:
1. Otvorenie

2. Zámer spracovania Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Piešťany na roky 2015-2025.

3. Návrh VZN mesta Piešťany o úprave podmienok poskytovania príspevku na dopravu a na úpravu a obnovu rodinných pomerov

4. Žiadosti o dotácie z rozpočtu mesta pre rok 2015

5. Nové poradie náhradníkov na uvoľnené nájomné byty na Čachtickej ul. v Piešťanoch

6. Žiadosti o opakovaný nájom bytov na Čachtickej ul. v Piešťanoch

7. Výzva na udelenie ocenení TTSK – predkladanie návrhov, informácia

8. Rôzne

9. Záver 

 

Mgr. Martin Cifra, v.r.
predseda komisie pre
zdravotníctvo, sociálne veci a bývanie