Spojené voľby 2022

Spojené voľby 2022

Cestovné poriadky

Mobilná aplikácia

logo mobilná aplikáciagoogleapple

e Služby

eSlužby

Odstávky a rozkopávky

odstávky a rozpopávky

Prevencia, príprava a ochrana obyvateľstva pred ohrozením

Obsah

Pozvánka

 

Pozývame Vás na zasadnutie Komisie pre zdravotníctvo, sociálne veci a bývanie MsZ, ktoré sa bude konať dňa  28.10. 2015 o 16,00 h  v malej zasadačke II. posch. MsÚ.

                                                                                     

Program:

 

1. Otvorenie

2. Návrh strategického rámca rozvoja mesta Piešťany ma roky 2015-2025

3. Žiadosti o opakovaný nájom bytov na Čachtickej ul. v Piešťanoch 

4. Návrh nového poradia náhradníkov na byty Čachtická 

5. Informácia vo veci riešenia podnetu nájomníkov bytov bytového domu A. Hlinku 59

6. Rôzne

7. Záver   

Mgr. Martin Cifra 

predseda komisie pre 

zdravotníctvo, sociálne veci a bývanie