Spojené voľby 2022

Spojené voľby 2022

Cestovné poriadky

Mobilná aplikácia

logo mobilná aplikáciagoogleapple

e Služby

eSlužby

Odstávky a rozkopávky

odstávky a rozpopávky

Prevencia, príprava a ochrana obyvateľstva pred ohrozením

Obsah

Pozvánka

 

Pozývame Vás na zasadnutie Komisie pre zdravotníctvo, sociálne veci a bývanie MsZ, ktoré sa bude konať dňa 27.1. 2016 ( streda ) o 16.00 hodine v malej zasadačke, II. posch.  MsÚ.

 

Program:

 

  1. Otvorenie
  2. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Piešťany na roky 2015-2025
  3. Návrh Programového rozpočtu mesta Piešťany na rok 2016 a výhľad na roky 2017 a 2018
  4. Žiadosti o opakovaný nájom bytu na Čachtickej ul. v Piešťanoch
  5. Návrh nového poradia náhradníkov na byty Čachtická
  6. Rôzne
  7. Záver

 

                                                                                                         Mgr. Martin Cifra, v.r.

                                                                                                       predseda komisie pre

                                                                                          zdravotníctvo, sociálne veci a bývanie