Referendum 2023

Spojené voľby 2022

Cestovné poriadky

Mobilná aplikácia

logo mobilná aplikáciagoogleapple

e Služby

eSlužby

Odstávky a rozkopávky

odstávky a rozpopávky

Prevencia, príprava a ochrana obyvateľstva pred ohrozením

Obsah

Pozvánka

Pozývame Vás na zasadnutie Komisie pre zdravotníctvo, sociálne veci a bývanie MsZ, ktoré sa bude konať dňa  9.6.2015 o 16,00 h  vo veľkej zasadačke II. posch. MsÚ.

 

Program:

1. Otvorenie

2. Správa o plnení komunitného plánu sociálnych služieb mesta Piešťany na roky 2010-2020 k 1.5. 2015

3. Žiadosti o opakovaný nájom bytov na Čachtickej ul. v Piešťanoch

4. Návrh nového poradia náhradníkov na byty Čachtická

5. Rôzne

6. Záver   

 

                                                                                       Mgr. Martin Cifra

                                                                                       predseda komisie pre

                                                                                       zdravotníctvo, sociálne veci a bývanie