Spojené voľby 2022

Spojené voľby 2022

Cestovné poriadky

Mobilná aplikácia

logo mobilná aplikáciagoogleapple

e Služby

eSlužby

Odstávky a rozkopávky

odstávky a rozpopávky

Prevencia, príprava a ochrana obyvateľstva pred ohrozením

Obsah

Pozvánka

 

Pozývame Vás na zasadnutie Komisie pre zdravotníctvo, sociálne veci a bývanie MsZ, ktoré sa bude konať dňa 7.9. 2016 ( pondelok ) o 16.00 hodine vo veľkej zasadačke, II. posch.

 

Program:

 

  1. Otvorenie
  2. Návrh na prevod vlastníctva majetku mesta Piešťany k.ú. Kocurice ( bývalý rodinný detský domov Kocurice ) obchodnou verejnou súťažou
  3. Návrh na nájom časti pozemku pre Ing. Annu Grolmusovú, lokalita A. Hlinku Piešťany
  4. Monitorovacia správa plnenia rozpočtu k 30.6. 2016
  5. Návrh nového  poradia náhradníkov na byty Čachtická
  6. Rôzne
  7. Záver

 

                                                                                                         Mgr. Martin Cifra, v.r.

                                                                                                       predseda komisie pre

                                                                                          zdravotníctvo, sociálne veci a bývanie