Spojené voľby 2022

Spojené voľby 2022

Cestovné poriadky

Mobilná aplikácia

logo mobilná aplikáciagoogleapple

e Služby

eSlužby

Odstávky a rozkopávky

odstávky a rozpopávky

Prevencia, príprava a ochrana obyvateľstva pred ohrozením

Obsah

P O Z V Á N K A

 

Pozývam  Vás  na  8. zasadnutie  Komisie  pre výstavbu a dopravu, 

ktoré  sa  uskutoční

 

dňa  30.11.2015 / v pondelok/ o 16,30 hod.

               

              na Mestskom úrade v Piešťanoch /v malej zasadačke MsÚ, II.posch./

 

Program: 

 

1.  Návrh na uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena pre Západoslovenskú  distribučnú  a.s., lokalita CVČ AHOJ – Piešťany ul. Teplická.

     (Predkladá: Mgr. Eva Kresánková,

      Odd. IT a majetkových služieb, majetkové služby a VO)

 

2. Petícia Vodárenská ul..

    (Predkladá: Beata Palkechová,

     Odd. stavebný služieb a rozvoja mesta, stavebné služby a doprava)

 

3. Rôzne.

 

                                                                                             Ing.  Remo  C i c u t t o                          

                                                                                   predseda Komisie výstavby a dopravy