Spojené voľby 2022

Spojené voľby 2022

Cestovné poriadky

Mobilná aplikácia

logo mobilná aplikáciagoogleapple

e Služby

eSlužby

Odstávky a rozkopávky

odstávky a rozpopávky

Prevencia, príprava a ochrana obyvateľstva pred ohrozením

Obsah

Komisia pre výstavbu a dopravu

pri Mestskom zastupiteľstve Mesta Piešťany

___________________________________________________________________________

         P O Z V Á N K A

 

Pozývam  Vás  na  7. zasadnutie  Komisie  pre výstavbu a dopravu, 

ktoré  sa  uskutoční

 

dňa  26.10.2015 / v pondelok/ o 16,30 hod.

 na Mestskom úrade v Piešťanoch /v malej zasadačke MsÚ, II.posch./

  

Program: 

1.  Návrh strategického rámca rozvoja mesta Piešťany na roky 2015 – 2025.

 (Predkladá: Ing. Dáša Reháková, prednostka MsÚ, Mgr. Jarmila Vilčeková,

 Odd. stavebných služieb a rozvoja mesta,  Projektové služby)

 

2. Návrh na vklad majetku mesta Piešťany do majetku – Základného imania spoločnosti  Letisko Piešťany, a.s.

 (Predkladá: Mgr.Kresánková, Odd. IT a majetkových služieb, Majetkové služby a VO a  JUDr. Damboráková,    Odd. právnych a klientských služieb, Právne služby).

 

3.  Analýza nákladov na odkúpenie pozemkov v lokalite Malá Vrbina a Heinola – informácia     (Predkladá: Mgr.Kresánková, Odd. IT a majetkových služieb, Majetkové služby a VO a     JUDr. Damboráková, Odd. právnych a klientských služieb, Právne služby).

 

4. Situovanie cyklistickej trasy Piešťany – Vrbové

(Predkladá: Beáta Palkechová, JUDr. Damboráková)

 

5. Rôzne.

 I. - Vytvorenie vnútorného jednosmerného dopravného okruhu.

 II - Zóna zákazu zastavenia a plateného parkovania v Piešťanoch.

          (Predkladá: Beáta Palkechová, Odd. stavebných služieb a rozvoja mesta,

          Stavebné služby a dopravy)

 

 III.-– Informácia o stave realizácií investičných akcií

.          (Predkladá: Ing. Peter Mihalik, Odd. IT a majetkových služieb)

 

                                                                                             Ing.  Remo  C i c u t t o                          

                                                                                   predseda Komisie výstavby a dopravy