Spojené voľby 2022

Spojené voľby 2022

Cestovné poriadky

Mobilná aplikácia

logo mobilná aplikáciagoogleapple

e Služby

eSlužby

Odstávky a rozkopávky

odstávky a rozpopávky

Prevencia, príprava a ochrana obyvateľstva pred ohrozením

Obsah

P O Z V Á N K A

 

Pozývam  Vás  na  12. zasadnutie  Komisie  pre výstavbu a dopravu, ktoré  sa  uskutoční

 

dňa  25.4.2016 / v pondelok/ o 16,30 hod.                 

              na Mestskom úrade v Piešťanoch /v malej zasadačke MsÚ, II.posch./

 

Program: 

 

1. Mestská autobusová doprava na území mesta Piešťany – rok 2016.

    (Predkladá: Beáta Palkechová, referent – stavebné služby a doprava)

 

2. Rozšírenie zóny dopravného obmedzenia a plateného parkovania na území mesta Piešťany.

    (Predkladá: Beáta Palkechová, referent – stavebné služby a doprava)

 

3. Rozšírenie jestvujúcej komunikácie situovanej v rámci vnútrobloku Royova – Kukučínova      v Piešťanoch.

    (Predkladá: Beáta Palkechová, referent – stavebné služby a doprava)

 

4. Návrh na predaj pozemku v lokalite Mestského parku pre bazenoprojekt s.r.o.

     (Predkladá: JUDr. Pavol Vermeš, PhD. - vedúci Oddelenia právnych a klient. služieb

                        JUDr. Lívia Damboráková, referentka Oddelenia právnych a klient. služieb

                        Mgr. Monika Mackovjaková, referentka Oddelenia právnych a klient. služieb

 

5.  Návrh na určenie  spôsobu nakladania s nehnuteľným majetkom Mesta Piešťany, lokalita      „staré trhovisko – Nálepkova“.

    (Predkladá: Mgr. Eva Kresánková, referent – majetkové služby a VO)

6. Návrh na určenie spôsobu nakladania s nehnuteľným majetkom Mesta Piešťany, lokalita     „amfiteáter – mestský park“.

    (Predkladá: Mgr. Eva Kresánková, referent – majetkové služby a VO)                               

 

7. Riešenie bezpečnosti chodcov na ulici Pod Párovcami na priechode pre chodcov.

    (Predkladá: Ing. Ľuboš Hložka, referent – stavebné služby a doprava

 

8. Návrh zmien a doplnkov Územného plánu mesta Piešťany č. 10/2011 – v súvislosti s jeho     aktualizáciou po preskúmaní.

    (Predkladá: Ing. arch. Petra Konečná, referent - stavebné služby a doprava)

 

9.Rôzne.

   - oddĺženie letiska

 

 

                                                                                             Ing.  Remo  C i c u t t o                          

                                                                                   predseda Komisie výstavby a dopravy