Spojené voľby 2022

Spojené voľby 2022

Cestovné poriadky

Mobilná aplikácia

logo mobilná aplikáciagoogleapple

e Služby

eSlužby

Odstávky a rozkopávky

odstávky a rozpopávky

Prevencia, príprava a ochrana obyvateľstva pred ohrozením

Obsah

P O Z V Á N K A

 

Pozývam  Vás  na  14. zasadnutie  Komisie  pre výstavbu a dopravu, 

ktoré  sa  uskutoční 

dňa  18.7.2016 / v pondelok/ o 16,30 hod.                 

              na Mestskom úrade v Piešťanoch /v malej zasadačke MsÚ, II.posch./

Program: 

 

1.  Návrh na zmenu Programového rozpočtu mesta Piešťany za rok 2016.

     (Predkladá: Ing. Stanislav Mikuš, vedúci oddelenia finančných služieb)

2. Informácia o stave ZŠ a MŠ, návrhy riešenia, rozpracovanosť.

     (Predkladá: Ing. Peter Mihálik, vedúci oddelenia IT a majetkových služieb)

3. Návrh na uzavretie Dodatku č. 3 k Zmluve o nájme č. 4670905 medzi Mestom Piešťany  ako prenajímateľom a STASIN, s.r.o. ako nájomcom.

     (Predkladá: Mgr. Eva Kresánková, referent oddelenia IT a majetkových služieb)

4.  Rôzne.

  

 

                                                                                             Ing.  Remo  C i c u t t o                          

                                                                                   predseda Komisie výstavby a dopravy