Spojené voľby 2022

Spojené voľby 2022

Cestovné poriadky

Mobilná aplikácia

logo mobilná aplikáciagoogleapple

e Služby

eSlužby

Odstávky a rozkopávky

odstávky a rozpopávky

Prevencia, príprava a ochrana obyvateľstva pred ohrozením

Obsah

Komisia pre výstavbu a dopravu

pri Mestskom zastupiteľstve Mesta Piešťany

___________________________________________________________________________

   

     P O Z V Á N K A

Pozývam  Vás  na  5. zasadnutie  Komisie  pre výstavbu a dopravu,  ktoré  sa  uskutoční

dňa  8.6.2015 / v pondelok/ o 16,30 hod.

                 na Mestskom úrade v Piešťanoch /v malej zasadačke MsÚ, II.posch./

  

Program: 

1. Vyhodnotenie pripomienok k návrhu zmien a doplnkov ÚPN mesta  Piešťany  10/2011 – v súvislosti s jeho aktualizáciou po preskúmaní

(Predkladá: Ing.arch. Jana Vitková, Referát územnej správy)

2. Návrh na nájom pozemku v lokalite A. Hlinku, v k.ú. Piešťany pre spoločnosť ALEX  m & m s.r.o.

(Predkladá: JUDr. Erika Studená, právnik organizácie SMP, p.o.)

3. Žiadosť o nenávratný finančný príspevok pre projekt: „Obnova verejného osvetlenia  v meste Piešťany.“

(Predkladá: Mgr. Jarmila Vilčeková, referát stratégie)

4. Rôzne.

 

   

                                                                                             Ing.  Remo  C i c u t t o, v.r.                          

                                                                                   predseda Komisie výstavby a dopravy