Referendum 2023

Spojené voľby 2022

Cestovné poriadky

Mobilná aplikácia

logo mobilná aplikáciagoogleapple

e Služby

eSlužby

Odstávky a rozkopávky

odstávky a rozpopávky

Prevencia, príprava a ochrana obyvateľstva pred ohrozením

Obsah

P O Z V Á N K A

Pozývam  Vás  na  6. riadne zasadnutie  Komisie  pre výstavbu a dopravu,  ktoré  sa  uskutoční spoločne s ostatnými komisiami pri MsZ

 

dňa  7.9.2015 / v pondelok/ o 16,30 hod.

                 

              na Mestskom úrade v Piešťanoch /v malej zasadačke MsÚ, II.posch./

  

 

Program: 

 

1. Návrh Zmien a doplnkov územného plánu  mesta Piešťany č. 10/2011 –  v  súvislosti s jeho aktualizáciou po preskúmaní, Priloha APríloha BPríloha č. 1Príloha č. 3Urbanistický priestorŠiršie vzťahyKompozíciaFunkcia 10 000Doprava 10000CyklistiUSES katasterPPFVPSZD - textová časťZáväzná časť

    (Predkladá: Ing. arch. Jana Vitková)

 

2. Zmena organizácie dopravy na Dlhej ulici v Piešťanoch.

    (Predkladá: Beáta Palkechová)

 

3. Rôzne.

 

   

                                                                                             Ing.  Remo  C i c u t t o                          

                                                                                   predseda Komisie výstavby a dopravy