Spojené voľby 2022

Spojené voľby 2022

Cestovné poriadky

Mobilná aplikácia

logo mobilná aplikáciagoogleapple

e Služby

eSlužby

Odstávky a rozkopávky

odstávky a rozpopávky

Prevencia, príprava a ochrana obyvateľstva pred ohrozením

Obsah

P O Z V Á N K A

 

Pozývam  Vás  na  15. zasadnutie  Komisie  pre výstavbu a dopravu, ktoré  sa  uskutoční

 

dňa  5.9.2016  /v pondelok/ o 16,30 hod.                 

              na Mestskom úrade v Piešťanoch /v malej zasadačke MsÚ, II.posch./

  

 

Program: 

 

1.  Monitorovacia správa plnenia rozpočtu k 30.6.2016

     (Predkladá: Ing. Stanislav Mikuš, vedúci oddelenia finančných služieb)

 

2.  Návrh na uzavretie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena pre      Západoslovenskú distribučnú, a.s., lokalita Bratislavská, Piešťany

     (Predkladá: Mgr. Eva Kresánková, oddelenie IT a majetkových služieb)

 

3.  Návrh na uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena pre AUPARK Piešťany

     (Predkladá: Mgr. Eva Kresánková, oddelenie IT a majetkových služieb)

 

4.  Návrh na uzavretie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena pre SHELL SLOVAKIA, s.r.o., lokalita Krajinská cesta

     (Predkladá: Mgr. Eva Kresánková, oddelenie IT a majetkových služieb)

 

5.  Návrh na uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena pre MUDr. Martina Mrázika a Petru Mrázikovú, lokalita Holubyho, Piešťany

     (Predkladá: Mgr. Eva Kresánková, oddelenie IT a majetkových služieb)

 

6.  Návrh na prevod vlastníctva pozemkov pre MS Finance 5, s.r.o., lokalita Skalná, Krajinská      cesta Piešťany a návrh na prevod vlastníctva pozemkov obchodnou verejnou súťažou   

     (Predkladá: Mgr. Eva Kresánková, oddelenie IT a majetkových služieb)

 

7.  Návrh na prevod vlastníctva majetku Mesta Piešťany, k.ú. Kocurice (bývalý Rodinný      detský domov Kocurice) obchodnou verejnou súťažou   

     (Predkladá: Mgr. Eva Kresánková, oddelenie IT a majetkových služieb)

 

8.  Návrh na nájom časti pozemku pre Ing. Annu Grolmusovú, lokalita A. Hlinku, Piešťany

     (Predkladá: Mgr. Eva Kresánková, oddelenie IT a majetkových služieb)

 

9.  Návrh na uzavretie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena pre      Západoslovenskú distribučnú, a.s., lokalita Lodenica

     (Predkladá: Mgr. Eva Kresánková, oddelenie IT a majetkových služieb)

 

10. Rôzne

 

                                                                                             Ing.  Remo  C i c u t t o                           

                                                                                   predseda Komisie výstavby a dopravy