Spojené voľby 2022

Spojené voľby 2022

Cestovné poriadky

Mobilná aplikácia

logo mobilná aplikáciagoogleapple

e Služby

eSlužby

Odstávky a rozkopávky

odstávky a rozpopávky

Prevencia, príprava a ochrana obyvateľstva pred ohrozením

Obsah

P O Z V Á N K A
Pozývam Vás na 2. zasadnutie Komisie pre výstavbu a dopravu, ktoré sa uskutoční
dňa 2.3.2015 / v pondelok/ o 16,30 hod.
na Mestskom úrade v Piešťanoch /v malej zasadačke MsÚ, II.posch./.

Program:

1. Vyhodnotenie plnenia programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Piešťany 2007 – 2013. (Predkladá: Mgr. Jarmila Vilčeková, Referát stratégie)

2. Návrh dopravného značenia A. Hlinku a Staničná ulica. (Predkladá: Ing. Ľuboš Hložka, Beata Palkechová, Referát územnej správy, úsek dopravy)

3.Schválenie prepravy kočiarom s konským záprahom. (Predkladá: Ing. Ľuboš Hložka, Beata Palkechová, Referát územnej správy, úsek dopravy)

4. Vyhradenie jedného parkovacieho stojiska na Rázusovej ulici. (Predkladá: Ing. Ľuboš Hložka, Beata Palkechová, Referát územnej správy, úsek dopravy)

5. Krajinská cyklochodník, príloha 1, príloha 2, príloha 3, príloha 4, príloha 5, príloha 6, príloha 7, príloha 8, príloha 9, príloha 10. (Predkladá: Ing. Ľuboš Hložka, Beata Palkechová, Referát územnej správy, úsek dopravy) Ing. Stanislav Chmelo - projektant

6. Rôzne.

 

Ing. Remo C i c u t t o, v.r.
predseda Komisie výstavby a dopravy