Spojené voľby 2022

Spojené voľby 2022

Cestovné poriadky

Mobilná aplikácia

logo mobilná aplikáciagoogleapple

e Služby

eSlužby

Odstávky a rozkopávky

odstávky a rozpopávky

Prevencia, príprava a ochrana obyvateľstva pred ohrozením

Obsah

P O Z V Á N K A
Pozývam Vás na zasadnutie Komisie pre stratégiu a rozvoj mesta, ktorá sa uskutoční
dňa 31.3.2015 o 16.00 hod
na MsÚ v malej zasadačke na II. poschodí
s predpokladaným programom:

Bod

1. Otvorenie

2. Spracovanie databázy koncepčných dokumentov mesta

3. Zámer spracovania programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Piešťany na roky 2015-2025

4. Rôzne

- Obstarávanie Zmien a doplnkov ÚPN mesta Piešťany č. 10/2011

- Správa o preskúmaní zoznamu nerealizovaných štúdií a projektových dokumentácií (PD) mesta Piešťany od roku 2000

- Návrh dodatku č. 9 k Metodike pre určovanie ceny pri prevode vlastníctva pozemkov vo vlastníctve Mesta Piešťany, metodika

5. Uznesenia a záver

 

Mgr. Jarmila Vilčeková
tajomníčka komisie