Spojené voľby 2022

Spojené voľby 2022

Cestovné poriadky

Mobilná aplikácia

logo mobilná aplikáciagoogleapple

e Služby

eSlužby

Odstávky a rozkopávky

odstávky a rozpopávky

Prevencia, príprava a ochrana obyvateľstva pred ohrozením

Obsah

POZVÁNKA

 

Pozývam Vás na zasadnutie Komisie pre stratégiu a rozvoj mesta, ktorá sa uskutoční

 

  • dňa 30.08.2016
  • 16.00 hod
  • na MsÚ; vo veľkej zasadačke
  • s predpokladaným programom:

 

Bod

  1. Otvorenie
  2. Správa o plnení rozpočtu podľa zásad finančného hospodárenia - Monitorovacia správa
  3. Rôzne
  4. Uznesenia a záver

 

V Piešťanoch dňa 25.08.2016

 

Mgr. Jozef Ďurák

tajomník komisie