Spojené voľby 2022

Spojené voľby 2022

Cestovné poriadky

Mobilná aplikácia

logo mobilná aplikáciagoogleapple

e Služby

eSlužby

Odstávky a rozkopávky

odstávky a rozpopávky

Prevencia, príprava a ochrana obyvateľstva pred ohrozením

Obsah

POZVÁNKA

 

Pozývam Vás na mimoriadné zasadnutie Komisie pre stratégiu a rozvoj mesta, ktorá sa uskutoční

 

-dňa 29.03.2016

-o 16.00 hod

-na MsÚ; vo veľkej zasadačke

-s predpokladaným programom:

Bod

  1. Otvorenie
  2. 2.Návrh  na predaj pozemku v lokalite mestského parku pre bazenprojekt s.r.o. Príloha 1, Príloha 2, Príloha 3, Príloha 4, Príloha 5, Príloha 6, Príloha 7, Príloha 8, Príloha 9Príloha 10, Príloha 11
  3. Rôzne
  4. Uznesenia a záver

 

V Piešťanoch dňa 24.03.2016

 

Mgr. Jozef Ďurák

tajomník komisie