Spojené voľby 2022

Spojené voľby 2022

Cestovné poriadky

Mobilná aplikácia

logo mobilná aplikáciagoogleapple

e Služby

eSlužby

Odstávky a rozkopávky

odstávky a rozpopávky

Prevencia, príprava a ochrana obyvateľstva pred ohrozením

Obsah

Komisia pre stratégiu a rozvoj mesta

Pri MsZ v Piešťanoch

_______________________________________________________________________

 

POZVÁNKA

 

Pozývam Vás na zasadnutie Komisie pre stratégiu a rozvoj mesta, ktorá sa uskutoční

 

 • dňa  27.10.2015
 • 16.00 hod
 • na MsÚvo veľkej zasadačke na II. poschodí
 • s predpokladaným programom:

 

Bod

 1. Otvorenie
 2. Návrh na vklad majetku mesta Piešťany do majetku – Základného imania spoločnosti Letisko Piešťany, a.s.
 3. Analýza nákladov na odkúpenie pozemkov v lokalite Malá Vrbina a Heinola – informácia
 4. Situovanie cyklistickej trasy Piešťany – Vrbové
 5. Návrh strategického rámca rozvoja mesta Piešťany na roky 2015 – 2025
 6. Rôzne
 7. Uznesenia a záver

 

V Piešťanoch dňa 22.10.2015