Spojené voľby 2022

Spojené voľby 2022

Cestovné poriadky

Mobilná aplikácia

logo mobilná aplikáciagoogleapple

e Služby

eSlužby

Odstávky a rozkopávky

odstávky a rozpopávky

Prevencia, príprava a ochrana obyvateľstva pred ohrozením

Obsah

Komisia pre stratégiu a rozvoj mesta

Pri MsZ v Piešťanoch

_______________________________________________________________________

 

POZVÁNKA

 

Pozývam Vás na zasadnutie Komisie pre stratégiu a rozvoj mesta, ktorá sa uskutoční

 

dňa 26.01.2016

- o 16.00 hod

na MsÚv kancelárii prednostu MsÚ

- s predpokladaným programom:

Bod

1. Otvorenie

2 .Vyhodnotenie pripomienok k návrhu zmien a doplnkov územného   plánu mesta Piešťany 10/2011

- v súvislosti  s jeho aktualizáciou po preskúmaní a  v súvislosti  s prijatým  uznesením MsZ č.182/c/2015        

3. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Piešťany na roky 2015-2025

4. Návrh programového rozpočtu mesta Piešťany na rok 2016 a výhľad na roky 2017  a 2018

5. Rôzne

6. Uznesenia a záver

 

V Piešťanoch dňa 20.01.2016

 

Mgr. Jozef Ďurák

tajomník komisie