Spojené voľby 2022

Spojené voľby 2022

Cestovné poriadky

Mobilná aplikácia

logo mobilná aplikáciagoogleapple

e Služby

eSlužby

Odstávky a rozkopávky

odstávky a rozpopávky

Prevencia, príprava a ochrana obyvateľstva pred ohrozením

Obsah

POZVÁNKA

 

Pozývam Vás na zasadnutie Komisie pre stratégiu a rozvoj mesta, ktorá sa uskutoční

 

-dňa 23.03.2016

-o 16.00 hod

-na MsÚ; v malej zasadačke

-s predpokladaným programom:

 

Bod

  1. Otvorenie
  2. Návrh Dodatku č.1 k Štatútu komisií Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany.
  3. Rôzne
  4. Uznesenia a záver

 

V Piešťanoch dňa 22.03.2016

 

Mgr. Jozef Ďurák

tajomník komisie