Spojené voľby 2022

Spojené voľby 2022

Cestovné poriadky

Mobilná aplikácia

logo mobilná aplikáciagoogleapple

e Služby

eSlužby

Odstávky a rozkopávky

odstávky a rozpopávky

Prevencia, príprava a ochrana obyvateľstva pred ohrozením

Obsah

POZVÁNKA

 

Pozývam Vás na mimoriadne zasadnutie Komisie pre stratégiu a rozvoj mesta, ktorá sa uskutoční 

  • dňa 21.7.2015 15.00 hod
  • na MsÚ; vo veľkej zasadačke na II. poschodí
  • s predpokladaným programom:

 

Bod

  1. Otvorenie
  2. Návrh na zmenu Programového rozpočtu mesta Piešťany na rok 2015
  3. Návrh Dodatku č.9 k Zmluve o nájme nehnuteľností a nebytových priestorov č.3090605 (Zimný štadión)
  4. Rôzne
  5. Uznesenia a záver

 

V Piešťanoch dňa 16.7.2015

 

Mgr. Jarmila Vilčeková

tajomníčka komisie