Referendum 2023

Spojené voľby 2022

Cestovné poriadky

Mobilná aplikácia

logo mobilná aplikáciagoogleapple

e Služby

eSlužby

Odstávky a rozkopávky

odstávky a rozpopávky

Prevencia, príprava a ochrana obyvateľstva pred ohrozením

Obsah

POZVÁNKA

 

Pozývam Vás na zasadnutie Komisie pre stratégiu a rozvoj mesta, ktorá sa uskutoční

 

-dňa 19.07.2016

-o 16.00 hod

-na MsÚ; vo veľkej zasadačke

-s predpokladaným programom:

 

 

Bod

  1. Otvorenie
  2. Návrh Dodatku č. 10 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 3090605 uzatvorenej medzi Mestom Piešťany a ŠHK 37 Piešťany, s.r.o. (zimný štadión)
  3. Návrh na zmenu programového rozpočtu mesta Piešťany na rok 2016
  4. Správa o riešení zlepšenia stavu budov materských a základných škôl
  5. Zmluva o výpožičke - Prvý futbalový klub
  6. Dodatok k Nájomnej zmluve uzavretej medzi Mestom Piešťany a spol. STASIN s.r.o. (žiadosť o súhlas s vybudovaním ihriska)
  7. Rôzne
  8. Uznesenia a záver

 

 

V Piešťanoch dňa 15.07.2016

 

 

Mgr. Jozef Ďurák

tajomník komisie