Spojené voľby 2022

Spojené voľby 2022

Cestovné poriadky

Mobilná aplikácia

logo mobilná aplikáciagoogleapple

e Služby

eSlužby

Odstávky a rozkopávky

odstávky a rozpopávky

Prevencia, príprava a ochrana obyvateľstva pred ohrozením

Obsah

Pozvánka

 

Pozývam Vás na zasadnutie Komisie pre stratégiu a rozvoj mesta, ktorá sa uskutoční

 

dňa 17.03.2016

- o 16.00 hod

na MsÚ; v malej zasadačke

- s predpokladaným programom:

Bod

  1. Otvorenie
  2. Návrh na prevod vlastníctva pozemku v lokalite mestského parku pre bazenprojekt s.r.o. a na zriadenie vecných práv
  3. Návrh Dodatku č.1 k Štatútu komisií Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany.
  4. Rôzne
  5. Uznesenia a záver

 

V Piešťanoch dňa 14.03.2016

 

Mgr. Jozef Ďurák

tajomník komisie