Referendum 2023

Spojené voľby 2022

Cestovné poriadky

Mobilná aplikácia

logo mobilná aplikáciagoogleapple

e Služby

eSlužby

Odstávky a rozkopávky

odstávky a rozpopávky

Prevencia, príprava a ochrana obyvateľstva pred ohrozením

Obsah

POZVÁNKA

Pozývam Vás na mimoriadne zasadnutie Komisie pre stratégiu a rozvoj mesta, ktorá sa uskutoční

 

-dňa 14.9.2015

-o 16.00 hod

-na MsÚ; v zasadačke na I. poschodí

-s predpokladaným programom:

 

Bod

  1. Otvorenie
  2. Výzva na dotácie pre rok 2015- druhé kolo – Aktivity na podporu regionálneho a miestneho rozvoja
  3. Rôzne
  4. Uznesenia a záver

 

V Piešťanoch dňa 2.9.2015

 

Mgr. Jarmila Vilčeková

tajomníčka komisie