Spojené voľby 2022

Spojené voľby 2022

Cestovné poriadky

Mobilná aplikácia

logo mobilná aplikáciagoogleapple

e Služby

eSlužby

Odstávky a rozkopávky

odstávky a rozpopávky

Prevencia, príprava a ochrana obyvateľstva pred ohrozením

Obsah

POZVÁNKA

 

Pozývam Vás na zasadnutie Komisie pre stratégiu a rozvoj mesta, ktorá sa uskutoční

 

dňa 9.6.2015 16.00 hod

na MsÚ; v malej zasadačke na II. poschodí

 

s predpokladaným programom:

Bod

  1. Otvorenie
  2. Vyhodnotenie pripomienok k návrhu zmien a doplnkov ÚPN mesta  Piešťany 10/2011 v súvislosti s jeho aktualizáciou po preskúmaní
  3.  Metodika pre určenie finančnej podpory z rozpočtu Mesta Piešťany pre športové kluby pôsobiace na území Mesta Piešťany
  4. Žiadosť o nenávratný finančný príspevok pre projekt: „Obnova verejného osvetlenia v meste Piešťany“
  5. Rôzne
  • Koncepcia plánov udržateľnej mestskej mobility - informácie zo školenia na Žilinskej univerzite zo dňa 2-3.6.2015
  • Informácie k verejnému obstarávaniu na vypracovanie PHSR mesta Piešťany na roky 2015-2025
  • Určenie výšky dotácií pre Komisiu pre stratégiu a rozvoj mesta
  1. Uznesenia a záver

 

V Piešťanoch dňa 4.6.2015

 

Mgr. Jarmila Vilčeková

tajomníčka komisie