Referendum 2023

Spojené voľby 2022

Cestovné poriadky

Mobilná aplikácia

logo mobilná aplikáciagoogleapple

e Služby

eSlužby

Odstávky a rozkopávky

odstávky a rozpopávky

Prevencia, príprava a ochrana obyvateľstva pred ohrozením

Obsah

POZVÁNKA 

Pozývam Vás na zasadnutie Komisie pre stratégiu a rozvoj mesta, ktorá sa uskutoční

 

- dňa  8.9.2015

- o 16.00 hod

na MsÚ; vo veľkej zasadačke na II. poschodí

- s predpokladaným programom:

 

Bod Popis

1. Otvorenie.

2. Návrh Zmien a doplnkov územného plánu  mesta Piešťany č. 10/2011 –  v  súvislosti s jeho aktualizáciou po preskúmaní – schválenie ÚPD, Priloha APríloha BPríloha č. 1Príloha č. 3Urbanistický priestorŠiršie vzťahyKompozíciaFunkcia 10 000Doprava 10000CyklistiUSES katasterPPFVPSZD - textová časťZáväzná časť.

3. Správa o plnení Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Piešťany na roky 2010 – 2020 k 1.5.2015

4. Návrh na aktualizáciu Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Piešťany na roky 2016 – 2020

5. Záujmové združenie právnických osôb „Mikroregión Zelená cesta Piešťany- Vrbové“- informácia

6. Analytická časť PHSR mesta Piešťany na roky 2015-2025

7. SWOT analýza PHSR mesta Piešťany na roky 2015-2025

8. Rôzne

9. Uznesenia a záver          

 

V Piešťanoch dňa 2.9.2015

 

 

Mgr. Jarmila Vilčeková

tajomníčka komisie