Spojené voľby 2022

Spojené voľby 2022

Cestovné poriadky

Mobilná aplikácia

logo mobilná aplikáciagoogleapple

e Služby

eSlužby

Odstávky a rozkopávky

odstávky a rozpopávky

Prevencia, príprava a ochrana obyvateľstva pred ohrozením

Obsah

P O Z V Á N K A
Pozývame Vás na zasadnutie Komisie pre šport a rekreáciu MsZ Mesta Piešťany,
ktoré sa uskutoční
dňa 30.3.2015 o 15,00 h
na MsÚ, II. poschodie – vo veľkej zasadačke č.dv.50.

Program:
1. Otvorenie.
2. Zámer spracovania Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Piešťany naroky 2015-2025 – Mgr. Jarmila Vilčeková, odbor stratégie.
3. Návrh na poskytnutie dotácií MsÚ v oblasti športu na rok 2015 – Ing.Marta Mráziková,
vedúca referátu kultúry, športu a mládeže.
4. Rôzne.
5. Uznesenie a záver.

Mgr. Jozef Drahovský v.r.
predseda komisie pre šport a rekreáciu