Spojené voľby 2022

Spojené voľby 2022

Cestovné poriadky

Mobilná aplikácia

logo mobilná aplikáciagoogleapple

e Služby

eSlužby

Odstávky a rozkopávky

odstávky a rozpopávky

Prevencia, príprava a ochrana obyvateľstva pred ohrozením

Obsah

Pozývame Vás na zasadnutie Komisie pre šport a rekreáciu MsZ Mesta Piešťany,
ktoré sa uskutoční
dňa 27.4.2015 o 15,00 h
na MsÚ, II. poschodie – vo veľkej zasadačke č.dv.50.
 
Program:
1. Otvorenie.
2. Prerokovanie návrhu Zmien a doplnkov Územného plánu mesta Piešťany č. 10/2011 –
aktualizácia ÚPN, príloha 1, príloha 2, príloha 3, príloha 4 – Ing. arch. Jana Vitková.
3. Metodika pre určenie finančnej podpory z rozpočtu mesta Piešťany pre športové klubypôsobiace na území mesta Piešťany – Mgr. Jozef Drahovský.
4. Rôzne.
5. Uznesenie a záver.
 
Mgr. Jozef Drahovský v.r.
predseda komisie pre šport a rekreáciu