Referendum 2023

Spojené voľby 2022

Cestovné poriadky

Mobilná aplikácia

logo mobilná aplikáciagoogleapple

e Služby

eSlužby

Odstávky a rozkopávky

odstávky a rozpopávky

Prevencia, príprava a ochrana obyvateľstva pred ohrozením

Obsah

P O Z V Á N K A

 

Pozývame Vás na zasadnutie Komisie pre šport a rekreáciu MsZ Mesta Piešťany,

ktoré sa uskutoční

dňa 26.10.2015 o 15,00 h

na MsÚ, II. poschodie – v malej  zasadačke č. dv.  49.

 

Program:

1.   Otvorenie. 

2.   Návrh strategického rámca rozvoja mesta Piešťany na roky 2015 – 2025 – Mgr. Jarmila Vilčeková 

3.   Situovanie cyklistickej trasy PIEŠŤANY – VRBOVÉ  - JUDr. Lívia Damboráková  

4.   Návrh dodatku č.1 k nájomnej zmluve č.4521205 uzavretej medzi Mestom Piešťany a Mestským kolkárskym klubom – Mgr. Eva Kresánková. 

5.   Rôzne. 

6.   Uznesenie a záver.

 

                                                                                       Mgr. Jozef Drahovský v.r.

                                                                          predseda komisie pre šport a rekreáciu