Referendum 2023

Spojené voľby 2022

Cestovné poriadky

Mobilná aplikácia

logo mobilná aplikáciagoogleapple

e Služby

eSlužby

Odstávky a rozkopávky

odstávky a rozpopávky

Prevencia, príprava a ochrana obyvateľstva pred ohrozením

Obsah

P O Z V Á N K A

Pozývame Vás na zasadnutie Komisie pre šport a rekreáciu MsZ Mesta Piešťany,

ktoré sa uskutoční

dňa 25.1.2016 o 15,00 h

na MsÚ, II. poschodie – v malej  zasadačke č. dv.  49.

 

Program:

  1. Otvorenie.
  2. Vyhodnotenie pripomienok k návrhu zmien a doplnkov územného plánu mesta Piešťany 10/2011 – v súvislosti s jeho aktualizáciou po preskúmaní a v súvislosti s prijatým uznesením MsZ č.182/C/2015 -  Ing.arch.Petra Konečná.
  3. Rozpočet na rok  2016, - Ing. Stanislav Mikuš
  4. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Piešťany na roky 2015 – 2025 –  Mgr. Jozef Durák
  5. Rôzne.
  6. Uznesenie a záver.

                  

                                                                                       Mgr. Jozef Drahovský 

                                                                          predseda komisie pre šport a rekreáciu