Referendum 2023

Spojené voľby 2022

Cestovné poriadky

Mobilná aplikácia

logo mobilná aplikáciagoogleapple

e Služby

eSlužby

Odstávky a rozkopávky

odstávky a rozpopávky

Prevencia, príprava a ochrana obyvateľstva pred ohrozením

Obsah

P O Z V Á N K A

Pozývame Vás na zasadnutie Komisie pre šport a rekreáciu MsZ Mesta Piešťany,
ktoré sa uskutoční
dňa 23.2.2015 o 15,00 h
na MsÚ, I. poschodie – v malej zasadačke č.dv.37.

Program:
1. Otvorenie.
2. Vyhodnotenie plnenia Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Piešťany2007 – 2013 k 1.1.2015 – Mgr. Jarmila Vilčeková, odbor stratégie.
3. Vyhodnotenie ankety „Najúspešnejší športovci mesta Piešťany“ za rok 2014 – Ing.Marta
Mráziková, vedúca referátu kultúry, športu a mládeže.
4. Rôzne.
5. Uznesenie a záver.

Mgr. Jozef Drahovský v.r.
predseda komisie pre šport a rekreáciu