Spojené voľby 2022

Spojené voľby 2022

Cestovné poriadky

Mobilná aplikácia

logo mobilná aplikáciagoogleapple

e Služby

eSlužby

Odstávky a rozkopávky

odstávky a rozpopávky

Prevencia, príprava a ochrana obyvateľstva pred ohrozením

Obsah

P O Z V Á N K A

 

Pozývame Vás na zasadnutie Komisie pre šport a rekreáciu MsZ Mesta Piešťany,

ktoré sa uskutoční

dňa 14.3.2016 o 15,30 h

na MsÚ, I. poschodie – v kancelárii č. dverí 39

 

Program:

1. Otvorenie.

2. Návrh dodatku č. 1 k Štatútu komisií MsZ a Mesta Piešťany

3. Návrh na prevod vlastníctva pozemku v lokalite mestského parku pre bazenprojekt s.r.o. a na zriadenie vecných práv ( tento bod bude prerokovaný o 16,30h na spoločnom stretnutí : 

Komisia pre legislatívu a právo, Komisia pre financovanie a podnikanie,  Komisia pre výstavbu a dopravu, Komisia pre šport a rekreáciu)

4. Rôzne       

5. Záver

 

                                                                                       Mgr. Jozef Drahovský v.r.

                                                                          predseda komisie pre šport a rekreáciu