Referendum 2023

Spojené voľby 2022

Cestovné poriadky

Mobilná aplikácia

logo mobilná aplikáciagoogleapple

e Služby

eSlužby

Odstávky a rozkopávky

odstávky a rozpopávky

Prevencia, príprava a ochrana obyvateľstva pred ohrozením

Obsah

P O Z V Á N K A

Pozývame Vás na zasadnutie Komisie pre šport a rekreáciu MsZ Mesta Piešťany,

ktoré sa uskutoční

dňa 7.9.2015 o 15,00 h

na MsÚ, II. poschodie – v malej zasadačke č.dv.49.

 

                Program:

1. Otvorenie.

2. „Návrh Zmien a doplnkov územného plánu  mesta Piešťany č. 10/2011 –  v  súvislosti s jeho aktualizáciou po preskúmaní, Priloha APríloha BPríloha č. 1Príloha č. 3Urbanistický priestorŠiršie vzťahyKompozíciaFunkcia 10 000Doprava 10000CyklistiUSES katasterPPFVPSZD - textová časťZáväzná časť“ – schválenie ÚPD – Ing. arch. Jana Vitková.              

3. Rôzne.

4. Uznesenie a záver.

                  

 

                                                                                       Mgr. Jozef Drahovský v.r.

                                                                          predseda komisie pre šport a rekreáciu