Spojené voľby 2022

Spojené voľby 2022

Cestovné poriadky

Mobilná aplikácia

logo mobilná aplikáciagoogleapple

e Služby

eSlužby

Odstávky a rozkopávky

odstávky a rozpopávky

Prevencia, príprava a ochrana obyvateľstva pred ohrozením

Obsah

P O Z V Á N K A

 

Pozývame Vás na zasadnutie Komisie pre šport a rekreáciu MsZ Mesta Piešťany,

ktoré sa uskutoční

dňa 06.06.2016 o 15,00 h

na MsÚ, I. poschodie – v kancelárii č. dverí 39

 

 

Program:

1. Otvorenie

2. NÁVRH DODATKU Č.10 K ZMLUVE O NÁJME  NEHNUTEĽNOSTÍ A NEBYTOVÝCH PRIESTOROV Č. 3090605, UZATVORENEJ MEDZI MESTOM PIEŠŤANY A ŠHK 37 PIEŠŤANY, S.R.O. (ZIMNÝ ŠTADIÓN)

3. Uznesenia

4. Záver       

 

                                                                                       Mgr. Jozef Drahovský v.r.

                                                                          predseda komisie pre šport a rekreáciu