Spojené voľby 2022

Spojené voľby 2022

Cestovné poriadky

Mobilná aplikácia

logo mobilná aplikáciagoogleapple

e Služby

eSlužby

Odstávky a rozkopávky

odstávky a rozpopávky

Prevencia, príprava a ochrana obyvateľstva pred ohrozením

Obsah

P o z v á n k a

 

Pozývame Vás na zasadnutie Komisie pre šport a rekreáciu, ktoré sa uskutoční dňa

 

 05.09. 2016 (pondelok) o 15.30 hod.

v malej zasadačke na I. poschodí MsÚ č. dverí 37

 

P r o g r a m: 

1.Otvorenie

2.Monitorovacia správa o plnení rozpočtu k 30.06.2016 

3.Uznesenia

4.Záver

 

                                                                                                 Mgr. Jozef Drahovský, v.r.

                                                                                         predseda Komisie pre šport a rekreáciu