Spojené voľby 2022

Spojené voľby 2022

Cestovné poriadky

Mobilná aplikácia

logo mobilná aplikáciagoogleapple

e Služby

eSlužby

Odstávky a rozkopávky

odstávky a rozpopávky

Prevencia, príprava a ochrana obyvateľstva pred ohrozením

Obsah

P o z v á n k a

 

Pozývame Vás na zasadnutie Komisie pre šport a rekreáciu, ktoré sa uskutoční dňa

 

 02.05. 2016 (pondelok) o 15.00 hod.

v malej zasadačke na II. poschodí MsÚ

 

P r o g r a m: 

1.Otvorenie

2.Návrh na predaj pozemku v lokalite Mestského parku pre Bazenprojekt s.r.o. 

3.Návrh zmien a doplnkov územného plánu mesta Piešťany č. 10/2011   -   v súvislosti s jeho aktualizáciou po preskúmaní

4.Prerozdelenie dotácií pre rok 2016

5.Uznesenia a záver

 

 

                                                                                                 Mgr. Jozef Drahovský, v.r.

                                                                                         predseda Komisie pre šport a rekreáciu