Spojené voľby 2022

Spojené voľby 2022

Cestovné poriadky

Mobilná aplikácia

logo mobilná aplikáciagoogleapple

e Služby

eSlužby

Odstávky a rozkopávky

odstávky a rozpopávky

Prevencia, príprava a ochrana obyvateľstva pred ohrozením

Obsah

P O Z V Á N K A

Pozývame Vás na zasadnutie Komisie pre šport a rekreáciu MsZ Mesta Piešťany,

ktoré sa uskutoční

dňa 1.6.2015 o 15,00 h

na MsÚ, I. poschodie – v malej zasadačke č.dv. 37.

 

 Program:

1. Otvorenie.

2. Vyhodnotenie pripomienok k návrhu zmien a doplnkov ÚPN mesta  Piešťany  10/2011 –  v súvislosti s jeho aktualizáciou po preskúmaní. – Ing. arch. Jana Vitková.

3. Návrh opatrení mesta Piešťany k zvýšeniu otvorenosti a transparentnosti. – JUDr. Lívia Damboráková.

4. Rôzne.

5. Uznesenie a záver.

                  

 

                                                                                       Mgr. Jozef Drahovský v.r.

                                                                          predseda komisie pre šport a rekreáciu