Spojené voľby 2022

Spojené voľby 2022

Cestovné poriadky

Mobilná aplikácia

logo mobilná aplikáciagoogleapple

e Služby

eSlužby

Odstávky a rozkopávky

odstávky a rozpopávky

Prevencia, príprava a ochrana obyvateľstva pred ohrozením

Obsah

Pozvánka
Pozývame Vás na zasadnutie Komisie pre školstvo a mládež MsZ Mesta Piešťany,
ktoré sa uskutoční
dňa 26.02. 2015 o 15.00 h
na MsÚ, I. poschodie – v malej zasadačke č.37

PROGRAM:
1. Otvorenie.
2. Vyhodnotenie plnenia Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Piešťany 2007 – 2013k 1.1.2015 - Mgr. Jarmila Vilčeková, referát stratégie MsÚ.
3. Pedagógovia, na ktorých sa nezabúda.......- PhDr. Jolana Podobová.
4. Rôzne.
5. Uznesenie a záver.

Ing. Iveta Babičová v.r.
predsedníčka KŠŠaM