Referendum 2023

Spojené voľby 2022

Cestovné poriadky

Mobilná aplikácia

logo mobilná aplikáciagoogleapple

e Služby

eSlužby

Odstávky a rozkopávky

odstávky a rozpopávky

Prevencia, príprava a ochrana obyvateľstva pred ohrozením

Obsah

Pozvánka

 

Pozývame Vás na zasadnutie Komisie pre školstvo a mládež,

ktoré sa uskutoční

dňa 26.01. 2016 o 15.30 h

na MsÚ, I. poschodie – malá zasadačka č.37.

 

PROGRAM:

 

1.  Otvorenie.2.   Vyhodnotenie pripomienok k návrhu zmien a doplnkov územného plánu Mesta Piešťany 10/2011 –         v súvislosti s jeho aktualizáciou po preskúmaní a v súvislosti s prijatým uznesením MsZ č. 182/C/2015.

3.   Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Piešťany na  roky 2015 – 2025.

4.    Návrh programového rozpočtu mesta Piešťany na rok 2016 a výhľad na roky 2017  a 2018

5.   Uznesenie a záver.

 

                                                                                            Ing. Iveta Babičová v.r.

                                                                                             predsedníčka KŠŠaM