Spojené voľby 2022

Spojené voľby 2022

Cestovné poriadky

Mobilná aplikácia

logo mobilná aplikáciagoogleapple

e Služby

eSlužby

Odstávky a rozkopávky

odstávky a rozpopávky

Prevencia, príprava a ochrana obyvateľstva pred ohrozením

Obsah

Pozvánka

 

Pozývame Vás na zasadnutie Komisie pre školstvo a mládež,

ktoré sa uskutoční

dňa 14.03. 2016 o 15.30 h

na MsÚ, II. poschodie – malá zasadačka .

 

 

PROGRAM:

 

1.   Otvorenie.

2.   „Pedagógovia, na ktorých sa nezabúda.......“   - PhDr. Jolana Podobová.

3.    Informácia o postupe riešenia problému s podlahami v učebniach ZŠ Holubyho – Ing. Peter Mihálik.
4.    Návrh Dodatku č.1 k Štatútu komisií mestského zastupiteľstva mesta Piešťany – JUDr. Lívia         Damboráková.

5.    Rôzne

6.   Uznesenie a záver.

 

 

                                                                                            Ing. Iveta Babičová v.r.

                                                                                             predsedníčka KŠaM