Spojené voľby 2022

Spojené voľby 2022

Cestovné poriadky

Mobilná aplikácia

logo mobilná aplikáciagoogleapple

e Služby

eSlužby

Odstávky a rozkopávky

odstávky a rozpopávky

Prevencia, príprava a ochrana obyvateľstva pred ohrozením

Obsah

Pozvánka

 

Pozývame Vás na zasadnutie Komisie pre školstvo a mládež,

ktoré sa uskutoční

dňa 06. 06. 2016 o 15.30 h

na MsÚ, II. poschodie – veľká zasadačka č.50.

 

PROGRAM:

 

  1. Otvorenie. 
  2. Návrh dodatku č.10 k Zmluve o nájme nehnuteľností a nebytových priestorov č.3090605, uzatvorenej         medzi Mestom Piešťany a ŠHK 37 Piešťany, s.r.o.(Zimný štadión). 
  3. Návrh na určovanie spôsobu nakladania s nehnuteľným majetkom mesta Piešťany – amfiteáter,  lokalita mestský park. 
  4. Návrh na nájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v Dome služieb na ulici A. Hlinku v Piešťanoch pre Materské centrum Úsmev. 
  5. Vyhodnotenie plnenia Programového rozpočtu mesta Piešťany za rok 2015 - Záverečný účet. 
  6. Rôzne. 
  7. Uznesenie a záver.

 

                                                                                            Ing. Iveta Babičová v.r.

                                                                                             predsedníčka KŠaM