Spojené voľby 2022

Spojené voľby 2022

Cestovné poriadky

Mobilná aplikácia

logo mobilná aplikáciagoogleapple

e Služby

eSlužby

Odstávky a rozkopávky

odstávky a rozpopávky

Prevencia, príprava a ochrana obyvateľstva pred ohrozením

Obsah

Pozvánka

 

Pozývame Vás na zasadnutie Komisie pre školstvo a mládež,

ktoré sa uskutoční

dňa 03. 05. 2016 o 15.30 h

na MsÚ, I. poschodie – malá zasadačka č.37.

 

PROGRAM:

 

1.  Otvorenie.

2.   Delegovanie  zástupcov mesta Piešťany do rád škôl pri základných školách, základnej umeleckej  škole a centre voľného času  v zriaďovateľskej  pôsobnosti Mesta Piešťany.

3.   Návrh zmien a doplnkov územného plánu mesta Piešťany č. 10/2011- v súvislosti s jeho aktualizáciou po  preskúmaní.

4.    Prerokovanie žiadostí o poskytnutie finančnej dotácie v oblasti školstva a vzdelávania.

5.    Rôzne.

6.    Uznesenie a záver.

 

 

                                                                                            Ing. Iveta Babičová v.r.

                                                                                             predsedníčka KŠaM