Referendum 2023

Spojené voľby 2022

Cestovné poriadky

Mobilná aplikácia

logo mobilná aplikáciagoogleapple

e Služby

eSlužby

Odstávky a rozkopávky

odstávky a rozpopávky

Prevencia, príprava a ochrana obyvateľstva pred ohrozením

Obsah

P O Z V Á N K A

na mimoriadne zasadnutie Komisie pre legislatívu a právo

 

Pozývame Vás na mimoriadne zasadnutie Komisie pre legislatívu a právo, ktoré sa uskutoční formou spoločného zasadnutia všetkých komisií MsZ dňa 21.07.2015 o 15:00 hod. vo veľkej zasadačke na II. poschodí Mestského úradu Piešťany, č. dv. 50, s nasledovným programom:

 

Názov                                                                                        Spracovateľ

1. Návrh na zmenu Programového rozpočtu mesta Piešťany na rok 2015Návrh Dodatku č.9 k Zmluve o nájme nehnuteľností a nebytových priestorov č.3090605 (Zimný štadión),

                                                                                                       Ing. Lucia Duračková

2. Rôzne

 

Spracovala:  Mgr. Monika Mackovjaková                               Mgr. Michal Hynek                tajomníčka                                                                                       predseda