Spojené voľby 2022

Spojené voľby 2022

Cestovné poriadky

Mobilná aplikácia

logo mobilná aplikáciagoogleapple

e Služby

eSlužby

Odstávky a rozkopávky

odstávky a rozpopávky

Prevencia, príprava a ochrana obyvateľstva pred ohrozením

Obsah

P O Z V Á N K A

na zasadnutie Komisie pre legislatívu a právo mimo riadneho harmonogramu zasadnutí komisií MsZ Piešťany

 

Pozývame Vás na zasadnutie Komisie pre legislatívu a právo, ktoré sa uskutoční v termíne dňa 11.04.2016 o 16:00 hod. na I. poschodí Mestského úradu Piešťany, v kanc. č. dv. 37, s nasledovným programom:

 

Názov                                                                                        Spracovateľ

         

  1. Návrh na prevod vlastníctva pozemku v lokalite mestského parku pre bazenprojekt s.r.o. a na zriadenie vecných práv 

                                                                                           JUDr. Pavol Vermeš, PhD.

                                                                                           JUDr. Lívia Damboráková

                                                                                           Mgr. Monika Mackovjaková

           

2. Rôzne

   

 

Spracovala:  Mgr. Monika Mackovjaková                                  Ing. Tomáš Hudcovič            

tajomníčka                                                                                     predseda