Spojené voľby 2022

Spojené voľby 2022

Cestovné poriadky

Mobilná aplikácia

logo mobilná aplikáciagoogleapple

e Služby

eSlužby

Odstávky a rozkopávky

odstávky a rozpopávky

Prevencia, príprava a ochrana obyvateľstva pred ohrozením

Obsah

P O Z V Á N K A

na riadne zasadnutie Komisie pre legislatívu a právo

 

Pozývame Vás na 4. riadne zasadnutie Komisie pre legislatívu a právo, ktoré sa uskutoční v termíne dňa 02.05.2016 o 16:00 hod. na I. poschodí Mestského úradu Piešťany, v kanc. č. dv. 41, s nasledovným programom:

 

Názov                                                                                        Spracovateľ

 

1. Návrh na nájom časti pozemku v lokalite OD Kocka, v k. ú. Piešťany pre Marcelu Kochanovú,

                                                                                                JUDr. Erika Studená

 

2. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Piešťany o odpadoch,

                                                                                                Ing. Alena Horešová

                                                                                                Zuzana Jakubisová

 

3. Návrh zmien a doplnkov Územného plánu mesta Piešťany č. 10/2011 -   v súvislosti s jeho aktualizáciou po preskúmaní,                                                                                                    

                                                                                                Ing. arch. Petra Konečná

                                                                                                    

4. Mestská autobusová doprava na území mesta Piešťany – rok 2016,

                                                                                               Beáta Palkechová

 

5. Návrh na určenie spôsobu nakladania s nehnuteľným majetkom Mesta Piešťany, lokalita staré trhovisko – Nálepkova,

                                                                                              Mgr. Eva Kresánková

 

6. Návrh na nájom pozemku pre spoločnosť Lekáreň pri Váhu Piešťany s.r.o., lokalita E. Belluša Piešťany,

                                                                                              Mgr. Eva Kresánková

     

7. Návrh Štatútu participatívneho rozpočtu mesta Piešťany na rok 2016,

                                                                                             JUDr. Lívia Damboráková  

 

8. Návrh  možností užívania pozemku v lokalite mestského parku pre spoločnosť bazenprojekt s.r.o. za účelom vybudovania a prevádzkovania stavby  „Mestská plaváreň a wellness“ 

                                                                                              JUDr. Pavol Vermeš, PhD.

                                                                               JUDr. Lívia Damboráková

                                                                                Mgr. Monika Mackovjaková

9. Rôzne

   

Spracovala:  Mgr. Monika Mackovjaková                                  Ing. Tomáš Hudcovič                tajomníčka                                                                                       predseda